Rozvolňování ve školách

Od 19. dubna 2021 se umožňuje nad rámec platných výjimek skupinová konzultace žáků posledních ročníků SŠ anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků SŠ, v maximálním počtu 6 žáků (homogenita skupin není vyžadována) za podmínky testování na přítomnost COVID-19. Konzultace jsou dobrovolné. 

Konzultace jsou domlouvány mezi učitelem a žákem/žáky za platných podmínek. 

Postup pro samotestování ve školách: Instruktážní video

Rychlý návod na samotestování:  Testovani-letak-singclean