Sbírka pro Ukrajinu

Ve dnech 6. – 8. 4. 2022 proběhla na naší škole, Moravskoslezské obchodní akademii, materiální sbírka na pomoc Ukrajině.

V tomto nelehkém období se studenti 2. ročníku MSOA rozhodli zorganizovat materiální sbírku pro pomoc lidem z Ukrajiny. Akce probíhala od středy 6. 4. do pátku 8. 4. 2022 a lidé nejen z naší školy, ale i z řad vysokoškolských studentů a pedagogů, ji podpořili různými materiálními příspěvky. Poděkování patří také rodičům našich studentů, kteří přinesli rovněž mnoho žádaného materiálu.

V úterý 12. 4. pak organizátoři sbírky – Ivoš Cimmer,  Dominik Cesnak a Richard Hevera odvezli společně s panem učitelem Kolenkem darované věci na sběrné místo materiální pomoci Ukrajině zřízenému městem Ostrava.

Bc. Ondřej Kolenko
vyučující občanské nauky, společenských věd a třídní učitel 2. ročníku