Screeningové testování žáků

Ve dnech 22. a 29. listopadu t. r. proběhne ve škole další preventivní screeningové testování žáků školy na přítomnost viru SARS-COV-2. Testovat se bude opět tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů a proběhne na začátku první vyučovací hodiny, příp. bezprostředně po příchodu žáka do vyučování. 
 
Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).