Školní kolo zeměpisné olympiády

Školní kolo zeměpisné olympiády se na naší škole uskutečnilo dne 23.1.2023 za účasti 6 studentů z prvního a druhého ročníku. Studenti vyplňovali test a mohli získat celkem 30 bodů.
Na 1.místě se umístila Klára Solanská (1.ročník) s 24,5 body.
Jako 2. skončil Kryštof Pyka (1.ročník) s 20,5 body
Na 3. místě se umístili dvě studentky 1.ročníku – Tina Mučková a Ellen Burkovičová se shodným počtem 17 bodů.
Všem účastníkům děkujeme za prokázané znalosti ze zeměpisu.
Vítězka nás bude reprezentovat dne 21.2. v okresním kole ZO.

Mgr. Jindřiška Holubová – vyučující zeměpisu