Soutěžíme v jazycích s WocaBee

Studenti 1.-3. ročníku naší školy se zapojili do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát. Soutěžilo se v jednoduché online aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee, který je využíván i na naší škole.

Studenti  se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem. V soutěži se hodnotí píle studentů v učení cizích jazyků a kritériem je počet bodů získaných procvičováním slovíček.
Čím více studenti procvičují, tím více bodů (za správné odpovědi) získají a více se také naučí. Každá třída soutěží jako tým, takže v jazycích se zlepšují opravdu všichni. Aplikace navíc pracuje s každým individuálně za pomoci umělé inteligence a studenti si ji mohou spustit na mobilu, tabletu či počítači.

Studenti aktuálně soutěžili v okresním kole šampionátu, ve kterém mohli získat zajímavé ceny a soutěžili o příspěvek na modernizaci školy v celkové výši 150 000 Kč.

V okresním kole se nejlépe umístil za naši školu Kamil Gabčo z 1. ročníku na 39. místě, což je hezké umístění v rámci celého okresu Ostrava-město. Blahopřejeme.

Všechny informace o soutěži najdete na:

www.wocabee.app/soutez

 

Zpracovala: Mgr. Jindřiška Holubová, vyučující německého jazyka