Symbolická podpora Výstražné stávky ve školství

V pondělí 27. listopadu 2023 symbolicky podpoříme Výstražnou jednodenní stávku ve školství aktivitami, kterým chceme tento den věnovat více času. Budeme více diskutovat, více se věnovat vztahům ve třídním kolektivu, kariérovému poradenství, někteří se účastní Ekonomické olympiády. Součástí aktivit může být i prevence rizikového chování. Každý vyučující má možnost být kreativnějším víc než kdy jindy. Neučit výkladem, ale zaujmout žáky svými názory, postoji, chováním a přístupem.