Třídní schůzky dne 16. 9. 2021

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhnou třídní schůzky rodičů žáků 1.-4. ročníku. 

Od 16:30 do 17:00 hodin bude společná část s třídní učitelkou/třídním učitelem v kmenových třídách jednotlivých ročníků. Od 17:00 do 18:00 hodin mohou rodiče využít konzultací s jednotlivými učiteli.  

Rodiče mohou do budovy vstoupit pouze, pokud nemají příznaky respiračního onemocnění a budou si krýt dýchací cesty respirátorem.