Ukliďme Česko

V pátek 5. dubna 2024 jsme se již podruhé v tomto školním roce zapojili do akce Ukliďme Česko, které se účastnili dobrovolníci ze škol i veřejnosti v celé republice. Do akce se může zapojit kdokoliv, kdo má chuť pomáhat naší České přírodě. Jelikož je třeba starat se o planetu Zemi a zachovat ji čistou i pro další generace, do aktivity se zapojili i žáci 1. a 2. ročníků naší školy.

S prvním ročníkem jsme vyrazili na Haldu Emu, ta sama o sobě nebyla příliš znečištěna, ale její okolí potřebovalo řádný úklid. Společnými silami jsme se do toho pustili a na konci 2hodinového úklidu jsme zaplnili 8 vrchovatých pytlů na odpadky. Pytle nám spolu s rukavicemi poskytli organizátoři Ukliďme Česko.

S druhým ročníkem jsme pak prošli okolí naší školy, které hlavně v místech zastávek MHD či obchodů bylo výrazně znečištěné oproti obytným oblastem. Pytlů se nakonec sice zaplnilo méně, ale za to jsme zkulturnili okolí naší školy.

Tímto bych žákům chtěla poděkovat, že se s vervou do úklidu pustili a pomohli tak alespoň trochu naší krásné krajině. Další akce se bude konat zase příští podzim a my už se těšíme, až se opět zapojíme!

Bc. Martina Maléřová, vyučující předmětu Základy přírodních věd