Ukliďme Česko

Dnes (v pátek 22. dubna 2022.), tedy na Den Země,  se žáci naší školy zúčastnili celostátní úklidové akce “Ukliďme Česko”.

Hlavním cílem tohoto projektu je uklidit černé skládky a nepořádek v našem okolí.

Nejdříve jsme si se studenty prvního, druhého i třetího ročníku sáhli do svědomí a položili si otázku – “Kdo z nás někdy vyhodil nepořádek jinam, než tam, kam patří?”

Následně jsme sáhli pro pytel na odpadky a uklidili nejbližší okolí naší školy – oblíbenou Haldu Ema.

Pro srování zde vidíme místo PŘED

…a PO úklidu 🙂

Bc. Ondřej Kolenko
vyučující tělesné výchovy a občanské nauky

Další fotky z akce vidíte zde:

Naše aktivita zaujala i noviny NAŠE MĚSTO, které zveřejnilo příspěvek našeho kolegy PhDr. Petra Smoláka, vyučujícího českému jazyku a literatuře. 

http://www.nase-mesto.cz/halda-ema-pod-rukama-studentu-zkrasnela/