Veselé Velikonoce

Přejeme Vám krásné svátky jara.
Veselé Velikonoce.

pedagogický sbor Moravskoslezské obchodní akademie