Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2023/2024, které jsem vyhlásila ve středu 17. května 2023, najdete v oddíle Uchazeč.  

Každému uchazeči jsem přidělila kód, pod kterým budou uveřejněny výsledky v přijímacím řízení. Kód obdrželi zákonní zástupci uchazečů SMS zprávou ve čtvrtek 25. května 2023.    

Sabina Paťorková, ředitelka školy