Vyhodnocení aktivit Erasmus+

Vyhodnocení aktivit Erasmus+ na naší škole proběhlo v pátek 3. 6. 2022. Úvodní prezentace účastníků výjezdu s informacemi o akci Play It Forward pro školní komunitu byla v délce 45 minut a po ní následovaly dva bloky herních aktivit ve třídách 1. a 3. ročníku. Co studentům den Erasmus+ na naší škole dal a jak se jim líbil, dokumentují nejen připojené fotografie a videa z akce, ale také následující příspěvek Daniela Kaštovského (člena týmu Erasmus).

V pátek 3. 6. jsme v rámci výuky předvedli prezentaci v aule naší školy o našem výletu do Rumunska. Připravili jsme taky kahoot o třinácti otázkách. Poté jsme zodpověděli různé dotazy našich spolužáků a učitelů a přesunuli jsme se do třídy prvního ročníku, kde jsme hráli hry z ostatních zemí, které jsme se v Rumunsku naučili. Hráli jsme například tzv. ,,zaplétání”, kdy jsme se museli spojit za ruce, zamotat se a jeden člověk nás musel rozplést. Zahráli jsme si i hru s prsteny, země/voda či něco na způsob hry ,,černá nebo bílá”. Po dvou hodinách her jsme se přesunuli do naší třídy (3. ročník), kde jsme hráli znovu ty stejné hry. Následně nás navštívil Petr, který s námi byl v Rumunsku, udělali jsme si společnou fotku, a tím jsme zakončili den plných her.

Daniel Kaštovský 
žák 3. ročníku