2. kolo přijímacího řízení

 

 

V pátek 13. května 2022 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů pozastavujeme ve středu 18. května 2022 probíhající 2. kolo přijímacího řízení. Již odevzdané přihlášky vyřizujeme v pořadí převzetí. 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022_23_2. kolo

 

Výsledková listina uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2022/23

Přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům přijímacího řízení.
V případě, že si vyberete naši školu pro další 4 roky vzdělávání, odevzdejte prosím zápisový lístek v ředitelně školy, na recepci, příp. je můžete předat poštovnímu doručovateli, do 13. května 2022. 
V červnu proběhne úvodní schůzka se zákonnými zástupci přijatých uchazečů, pozvánka bude poslána SMS zprávou.