Screeningové testování na školách

Ve středu 1. září 2021 proběhne v kmenových učebnách první ze tří preventivních screeningových testování žáků, kteří se neprokáží dokladem o ukončeném očkování (výjimka je udělena osobám, od jejichž poslední dávky vakcinace uplynulo 14 dnů), dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 (platné po dobu 180 dnů od prvního pozitivního výsledku testu na COVID-19), příp. dokladem o negativním výsledku testování na COVID-19 provedeného v odběrovém místě. Další testování proběhne 1., 6. a 9. září 2021.

Ve společných prostorách platí povinnost nařízená aktuálním Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR používat prostředek k ochraně dýchacích cest.