Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září 2023, a to pro žáky 2.-4. ročníku v 8:30 h v těchto kmenových učebnách:

  • žáci 2. ročníku v učebně č. 114
  • žáci 3. ročníku v učebně č. 112
  • žáci 4. ročníku v učebně č. 211

Žáky 1. ročníku bude vyhlížet třídní učitelka Mgr. Jindřiška Holubová v 8:45 hodin ve vestibulu školy. Jejich kmenová třída, učebna č. 106, se nachází v přízemí budovy školy. 

Tentýž den se uskuteční také slavnostní zahájení školního roku žáků 1. ročníku, které je určeno také rodičům žáků a jejich blízkým. Obřad začne v 17:30 hodin v obřadní síni Slezskoostravské radnice, sraz žáků je v 16:55 h před radnicí. 

Těšíme se na všechny. 

Sabina Paťorková, ředitelka školy
a pedagogický kolektiv Moravskoslezské obchodní akademie