Zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku žáků 1. ročníku proběhlo letos v jejich kmenové učebně za přítomnosti všech vyučujících.

Ředitelka školy nové žáky uvítala tradičním projevem, ve kterém zdůraznila hodnotu vzdělání se zaměřením na proces středoškolského odborného vzdělávání. Žáci dostali na upomínku neopracovaný klíč k Bráně vědění, je jen na nich, jak jej opracují a Bránu vědění otevřou dokořán. Zápisem do imatrikulační listiny se stali žáky Moravskoslezské obchodní akademie.