Zeměpisná přednáška na Ostravské univerzitě

Zeměpisná přednáška na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity na téma Smršťující se města

Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 se žáci 1. ročníku naší školy zúčastnili přednášky pana doc. RNDr. Petra Rumpela, Ph.D., vedoucího katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se zajímavým tématem Smršťující se města, které se týká města Ostravy a okolních obcí a měst v našem kraji i dalších v rámci celé naší republiky. 

Pan docent seznámil studenty s historií a příčinami úbytku obyvatelstva či naopak. Studenti byli vtaženi do tématu a celkem věcně reagovali na dotazy přednášejícího. Někteří byli taky odměněni za své správné odpovědi lízátky. Přednáška jistě byla přínosem pro výuku zeměpisu ČR, které se budeme věnovat v druhém pololetí 1. ročníku.

Mgr. Jindřiška Holubová – vyučující zeměpisu a třídní učitelka žáků 1. ročníku